Bestuur

Bestuur

Maandelijks komt het bestuur van TC Bredania bijeen en bespreekt allerhande zaken die betrekking hebben op de toerclub. De secretaris zorgt hierbij voor de verslaglegging en het opstellen van de actielijst. Jaarlijks wordt er een Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd.

FunctieNaam
Voorzitter:Cees Hogendoorn
Secretaris:Angelo Dierick
Penningmeester:Walter Hendrickx
Commissie website / communicatie /
marketing
Wim Uytdewilligen
Angelo Dierick
Commissie activiteitenBram de Feijter
Walter Hendrickx
Commissie operationeelRien Peeters
Cees Hogendoorn