Logo

Bestuur

Maandelijks komt het bestuur van TC Bredania bijeen en bespreekt allerhande zaken die betrekking hebben op de toerclub. De secretaris zorgt hierbij voor de verslaglegging en het opstellen van de actielijst. Graag willen we als bestuur deze informatie met jullie delen, via onder andere de nieuws categorie op de website en de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

FunctieNaam
Voorzitter:Cees Hogendoorn
Secretaris:Angelo Dierick
Penningmeester:Walter Hendrickx
Commissie website / communicatie /
marketing
Wim Uytdewilligen
Angelo Dierick
Commissie activiteitenBram de Feijter
Walter Hendrickx
Commissie operationeelRien Peeters
Cees Hogendoorn