Bestuur

Bestuur

Maandelijks komt het bestuur van TC Bredania bijeen en bespreekt allerhande zaken die betrekking hebben op de toerclub. De secretaris zorgt hierbij voor de verslaglegging en het opstellen van de actielijst. Jaarlijks wordt er een Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd.

FunctieNaam
Voorzitter:Hans van Nispen
Secretaris:Gijs Geerards
Penningmeester:Joost Weitering
Website / communicatie /
marketing:
Gijs Geerards
Gert-Jan van der Mooren
Activiteiten:Matthijs Jacobs
Operationeel:Hans van Nispen
Gijs Geerards
Clubkleding:Joost Weitering