Bestuur

Bestuur

Maandelijks komt het bestuur van TC Bredania bijeen en bespreekt allerhande zaken die betrekking hebben op de toerclub. De secretaris zorgt hierbij voor de verslaglegging en het opstellen van de actielijst. Jaarlijks wordt er een Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd.

FunctieNaam
Voorzitter:Wim Uytdewilligen
Secretaris:Rien Peeters
Penningmeester:Bram de Feijter
Commissie website / communicatie /
marketing
Wim Uytdewilligen
Rien Peeters
Commissie activiteitenMargot Taks
Yannick Warnier
Commissie operationeelBram de Feijter
Mike Castelijn